ENTRANCE EXAM 入試情報

入試データ

2018年度入試結果データ

保健医療学部 理学療法学科(定員60名)

入試区分・名称 募集人数 志願者 受験者 合格者 入学者 競争率
アクティブ入試 5名 24名 24名 19名 18名 1.26倍
推薦入試 25名 32名 32名 27名 25名 1.19倍
一般入試前期 20名 91名 89名 37名 13名 2.41倍
一般入試後期 3名 8名 8名 5名 3名 1.60倍
センター試験
利用方式
7名 25名 25名 15名 1名 1.67倍
社会人特別入試 若干名 0名 0名 0名 0名 -
合計 60名 180名 178名 103名 60名 1.73倍
 • ※競争率は小数第2位を四捨五入
 • ※アクティブ入試のエントリー数は25名(許可者25名)
 • ※スカラシップエントリー数(既合格者)は23名
 • ※スカラシップ50奨学生11名選抜
 • ※推薦入試については、指定校推薦、推薦入試一期、推薦入試二期を合算。

保健医療学部 看護学科(定員90名)

入試区分・名称 募集人数 志願者 受験者 合格者 入学者 競争率
推薦入試 43名 95名 94名 72名 64名 1.31倍
一般入試前期 39名 424名 419名 140名 20名 2.99倍
一般入試後期 5名 51名 39名 11名 5名 3.55倍
センター試験
利用方式
3名 89名 89名 30名 2名 2.97倍
社会人特別入試 若干名 0名 0名 0名 0名 -
合計 90名 659名 641名 253名 91名 2.53倍
 • ※競争率は小数第2位を四捨五入
 • ※スカラシップエントリー数(既合格者)は53名
 • ※スカラシップ50奨学生16名選抜
 • ※推薦入試については、指定校推薦、推薦入試一期、推薦入試二期を合算。

経営学部 経営学科(定員50名)

入試区分・名称 募集人数 志願者 受験者 合格者 入学者 競争率
AO入試
奨学生入試
12名 6名 6名 6名 6名 1.00倍
推薦入試 16名 10名 10名 10名 9名 1.00倍
一般入試前期 17名 36名 34名 31名 12名 1.10倍
一般入試後期 2名 11名 9名 9名 4名 1.00倍
センター試験
利用方式
3名 16名 16名 13名 1名 1.23倍
社会人・留学生
特別入試
若干名 2名 2名 2名 1名 -
合計 50名 81名 77名 71名 33名 1.08倍
 • ※競争率は小数第2位を四捨五入
 • ※AO入試のエントリー数は3名
 • ※スカラシップエントリー数(既合格者)は4名
 • ※スカラシップ100奨学生3名選抜
 • ※スカラシップ50奨学生9名選抜
 • ※推薦入試については、指定校推薦、推薦入試一期、推薦入試二期を合算。

短期大学部 幼児教育・保育科(定員100名)

入試区分・名称 募集人数 志願者 受験者 合格者 入学者 競争率
AO入試 35名 24名 24名 24名 24名 1.00倍
推薦入試 56名 57名 57名 57名 57名 1.00倍
一般入試
(センター含む)
9名 16名 15名 15名 8名 1.00倍
その他入試
(社会人)
若干名 1名 1名 1名 1名 1.00倍
合計 100名 98名 97名 97名 90名 1.00倍
 • ※競争率は小数第2位を四捨五入
 • ※AO入試のエントリー数は一期・二期合計30名。(一期:19名、二期:8名)
 • ※スカラシップエントリー数(既合格者)は34名
 • ※スカラシップ50奨学生8名選抜
 • ※推薦入試については、指定校推薦、推薦入試一期、推薦入試二期を合算。

短期大学部 キャリアプランニング科(定員60名)

入試区分・名称 募集人数 志願者 受験者 合格者 入学者 競争率
AO入試
奨学生入試
25名 16名 16名 14名 13名 1.14倍
推薦入試 27名 43名 43名 43名 43名 1.00倍
一般入試
(センター含む)
8名 9名 9名 7名 3名 1.29倍
その他入試
(社会人)
若干名 0名 0名 0名 0名 -
合計 60名 68名 68名 64名 59名 1.06倍
 • ※競争率は小数第2位を四捨五入
 • ※AO入試のエントリー数は志願者と同数
 • ※スカラシップエントリー数(既合格者)は14名
 • ※スカラシップ50奨学生6名選抜
 • 上記とは別に指定校推薦入試からの特別奨学生としてスカラシップ100奨学生1名、スカラシップ50奨学生16名選抜
 • ※推薦入試については、指定校推薦、推薦入試一期、推薦入試二期を合算。